O nás

Personál našich ambulancií

MUDr. Štefan Dlugoš

MUDr. Štefan Dlugoš

gynekológ a pôrodník
Mgr. Mária Holášová

Mgr. Mária Holášová

diplomovaná pôrodná asistentka – ambulancia Bytča

MUDr. Štefan Dlugoš

gynekológ a pôrodník

Vzdelanie

 • 1986 promócia na LF UK Martin
 • 1989 odborná stáž ultrazvukovej diagnostiky v gynekológii a pôrodníctve IVZ Bratislava, Kramáre
 • 1990 atestácia 1.stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • 1994 atestácia 2.stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • 1997 certifikát spôsobilosti vykonávať ultrazvukové vyšetrenia v gynekológii a pôrodníctve IVZ Bratislava ,Kramare
 • 1999 odborná stáž diagnostickej a operačnej laparoskopie na endoskopickom úseku 1.LF UK a VFN Praha

Odborná prax

 • 1987-1997 lekár gynekologicko-pôrodnického oddelenia, NsP Čadca
 • 1997-2002 zástupca primára gynekologicko-pôrodnického oddelenia, NsP Čadca
 • 2002-2007 primár gynekologicko-pôrodnického oddelenia, NsP Čadca
 • 2008 súkromná prax (MUDr.Štefan Dlugoš,s.r.o.) gynekologicko-pôrodnická ambulancia v Kysuckom Novom Meste
 • 2017 súkromná prax (MUDr.Štefan Dlugoš,s.r.o.) gynekologicko-pôrodnická ambulancia v Bytči
 • operačné pohotovostné služby na gynekologicko-pôrodnickom oddelení, NsP (KN) Čadca